tháng 7 2021


  “Phủ Khai Phong có Bao Thanh Thiên, thiết diện vô tư xử ngay gian, nghĩa hiệp Triển Chiêu đến trợ giúp, Vương Triều Mã Hán ở cạnh bên…”


Nhắc đến Bao Thanh Thiên là nhắc đến vị quan mặt sắt đen sì, mà lòng sáng như gương, thanh liêm chính trực, chí công vô tư, không sợ cường quyền, sẵn sàng vì dân kêu oan, ngày xử án dương gian, đêm xử án âm phủ. Những câu chuyện kể về Bao Thanh Thiên luôn là những câu chuyện kể hoài không hết, luôn làm say mê lòng người!


Bộ phim “Bao Thanh Thiên” dài 236 tập có tất cả 41 vụ án do Kim Siêu Quần thủ vai Bao Thanh Thiên được xem là bộ phim kinh điển, không bao giờ cũ ở mọi thời đại, đã không ngừng được đón tiếp nồng nhiệt ở Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan và Việt Nam cũng như các nước khác trên thế giới.


Bộ phim được chia làm 10 phần:Phần 1: gồm các vụ án: Xử án Trần Thế Mỹ – Trạng nguyên thật Trạng nguyên giả – Ly miêu hoán chúa – Hồng Hoa Ký (tổng cộng 22 tập)


Phần 2: Thiên hạ đệ nhất trang – Song sinh kiếp – Huyết vân phiên – Mỹ nhân ngư (tổng cộng 25 tập)


Phần 3: Lôi đình nộ – Ngũ thử náo Đông Kinh – Ba hồi trống (tổng cộng 21 tập)


Phần 4: Tầm thân ký – Mộng uyên ương hồ điệp – Chín bản tấu chương – Núi Bồ Tát (tổng cộng 23 tập)


Phần 5: Song Đinh ký – Thám Am Sơn – Trảm Bàng Dục – Trảm Bao Miễn – Cái chậu đen (tổng cộng 24 tập)


Phần 6: Thu Nương – Trảm Vương gia – Cổ cầm oán – Báo Ân đình – Rể thật rể giả (tộng cộng 24 tập)


Phần 7: Tử kim chùy – Một tấc thảo tâm – Đồ long ký – Thiên Luân kiếp (tổng cộng 23 tập)


Phần 8: Mật khổng tước – Bao Công thật Bao Công giả – Tấm bảng trinh tiết – Sinh tử luyến (tổng cộng 25 tập)


Phần 9: Đạp tuyết tìm mai – Thanh Long châu – Địch Thanh – Hiếu tử Chương Lạc (tổng cộng 24 tập)


Phần 10: Quẻ bói Am Dương – Lời trong tranh – Bàng Phi có mang – Vương tôn ăn mày (tổng cộng 25 tập)


Xem toàn bộ phim tại đây: http://phim.tranganhnam.xyz/search/label/Bao%20Thanh%20Thi%C3%AAn%201993


  “Phủ Khai Phong có Bao Thanh Thiên, thiết diện vô tư xử ngay gian, nghĩa hiệp Triển Chiêu đến trợ giúp, Vương Triều Mã Hán ở cạnh bên…”


Nhắc đến Bao Thanh Thiên là nhắc đến vị quan mặt sắt đen sì, mà lòng sáng như gương, thanh liêm chính trực, chí công vô tư, không sợ cường quyền, sẵn sàng vì dân kêu oan, ngày xử án dương gian, đêm xử án âm phủ. Những câu chuyện kể về Bao Thanh Thiên luôn là những câu chuyện kể hoài không hết, luôn làm say mê lòng người!


Bộ phim “Bao Thanh Thiên” dài 236 tập có tất cả 41 vụ án do Kim Siêu Quần thủ vai Bao Thanh Thiên được xem là bộ phim kinh điển, không bao giờ cũ ở mọi thời đại, đã không ngừng được đón tiếp nồng nhiệt ở Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan và Việt Nam cũng như các nước khác trên thế giới.


Bộ phim được chia làm 10 phần:Phần 1: gồm các vụ án: Xử án Trần Thế Mỹ – Trạng nguyên thật Trạng nguyên giả – Ly miêu hoán chúa – Hồng Hoa Ký (tổng cộng 22 tập)


Phần 2: Thiên hạ đệ nhất trang – Song sinh kiếp – Huyết vân phiên – Mỹ nhân ngư (tổng cộng 25 tập)


Phần 3: Lôi đình nộ – Ngũ thử náo Đông Kinh – Ba hồi trống (tổng cộng 21 tập)


Phần 4: Tầm thân ký – Mộng uyên ương hồ điệp – Chín bản tấu chương – Núi Bồ Tát (tổng cộng 23 tập)


Phần 5: Song Đinh ký – Thám Am Sơn – Trảm Bàng Dục – Trảm Bao Miễn – Cái chậu đen (tổng cộng 24 tập)


Phần 6: Thu Nương – Trảm Vương gia – Cổ cầm oán – Báo Ân đình – Rể thật rể giả (tộng cộng 24 tập)


Phần 7: Tử kim chùy – Một tấc thảo tâm – Đồ long ký – Thiên Luân kiếp (tổng cộng 23 tập)


Phần 8: Mật khổng tước – Bao Công thật Bao Công giả – Tấm bảng trinh tiết – Sinh tử luyến (tổng cộng 25 tập)


Phần 9: Đạp tuyết tìm mai – Thanh Long châu – Địch Thanh – Hiếu tử Chương Lạc (tổng cộng 24 tập)


Phần 10: Quẻ bói Am Dương – Lời trong tranh – Bàng Phi có mang – Vương tôn ăn mày (tổng cộng 25 tập)


Xem toàn bộ phim tại đây: http://phim.tranganhnam.xyz/search/label/Bao%20Thanh%20Thi%C3%AAn%201993


   “Phủ Khai Phong có Bao Thanh Thiên, thiết diện vô tư xử ngay gian, nghĩa hiệp Triển Chiêu đến trợ giúp, Vương Triều Mã Hán ở cạnh bên…”


Nhắc đến Bao Thanh Thiên là nhắc đến vị quan mặt sắt đen sì, mà lòng sáng như gương, thanh liêm chính trực, chí công vô tư, không sợ cường quyền, sẵn sàng vì dân kêu oan, ngày xử án dương gian, đêm xử án âm phủ. Những câu chuyện kể về Bao Thanh Thiên luôn là những câu chuyện kể hoài không hết, luôn làm say mê lòng người!


Bộ phim “Bao Thanh Thiên” dài 236 tập có tất cả 41 vụ án do Kim Siêu Quần thủ vai Bao Thanh Thiên được xem là bộ phim kinh điển, không bao giờ cũ ở mọi thời đại, đã không ngừng được đón tiếp nồng nhiệt ở Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan và Việt Nam cũng như các nước khác trên thế giới.


Bộ phim được chia làm 10 phần:Phần 1: gồm các vụ án: Xử án Trần Thế Mỹ – Trạng nguyên thật Trạng nguyên giả – Ly miêu hoán chúa – Hồng Hoa Ký (tổng cộng 22 tập)


Phần 2: Thiên hạ đệ nhất trang – Song sinh kiếp – Huyết vân phiên – Mỹ nhân ngư (tổng cộng 25 tập)


Phần 3: Lôi đình nộ – Ngũ thử náo Đông Kinh – Ba hồi trống (tổng cộng 21 tập)


Phần 4: Tầm thân ký – Mộng uyên ương hồ điệp – Chín bản tấu chương – Núi Bồ Tát (tổng cộng 23 tập)


Phần 5: Song Đinh ký – Thám Am Sơn – Trảm Bàng Dục – Trảm Bao Miễn – Cái chậu đen (tổng cộng 24 tập)


Phần 6: Thu Nương – Trảm Vương gia – Cổ cầm oán – Báo Ân đình – Rể thật rể giả (tộng cộng 24 tập)


Phần 7: Tử kim chùy – Một tấc thảo tâm – Đồ long ký – Thiên Luân kiếp (tổng cộng 23 tập)


Phần 8: Mật khổng tước – Bao Công thật Bao Công giả – Tấm bảng trinh tiết – Sinh tử luyến (tổng cộng 25 tập)


Phần 9: Đạp tuyết tìm mai – Thanh Long châu – Địch Thanh – Hiếu tử Chương Lạc (tổng cộng 24 tập)


Phần 10: Quẻ bói Am Dương – Lời trong tranh – Bàng Phi có mang – Vương tôn ăn mày (tổng cộng 25 tập)


Xem toàn bộ phim tại đây: http://phim.tranganhnam.xyz/search/label/Bao%20Thanh%20Thi%C3%AAn%201993


  “Phủ Khai Phong có Bao Thanh Thiên, thiết diện vô tư xử ngay gian, nghĩa hiệp Triển Chiêu đến trợ giúp, Vương Triều Mã Hán ở cạnh bên…”


Nhắc đến Bao Thanh Thiên là nhắc đến vị quan mặt sắt đen sì, mà lòng sáng như gương, thanh liêm chính trực, chí công vô tư, không sợ cường quyền, sẵn sàng vì dân kêu oan, ngày xử án dương gian, đêm xử án âm phủ. Những câu chuyện kể về Bao Thanh Thiên luôn là những câu chuyện kể hoài không hết, luôn làm say mê lòng người!


Bộ phim “Bao Thanh Thiên” dài 236 tập có tất cả 41 vụ án do Kim Siêu Quần thủ vai Bao Thanh Thiên được xem là bộ phim kinh điển, không bao giờ cũ ở mọi thời đại, đã không ngừng được đón tiếp nồng nhiệt ở Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan và Việt Nam cũng như các nước khác trên thế giới.


Bộ phim được chia làm 10 phần:Phần 1: gồm các vụ án: Xử án Trần Thế Mỹ – Trạng nguyên thật Trạng nguyên giả – Ly miêu hoán chúa – Hồng Hoa Ký (tổng cộng 22 tập)


Phần 2: Thiên hạ đệ nhất trang – Song sinh kiếp – Huyết vân phiên – Mỹ nhân ngư (tổng cộng 25 tập)


Phần 3: Lôi đình nộ – Ngũ thử náo Đông Kinh – Ba hồi trống (tổng cộng 21 tập)


Phần 4: Tầm thân ký – Mộng uyên ương hồ điệp – Chín bản tấu chương – Núi Bồ Tát (tổng cộng 23 tập)


Phần 5: Song Đinh ký – Thám Am Sơn – Trảm Bàng Dục – Trảm Bao Miễn – Cái chậu đen (tổng cộng 24 tập)


Phần 6: Thu Nương – Trảm Vương gia – Cổ cầm oán – Báo Ân đình – Rể thật rể giả (tộng cộng 24 tập)


Phần 7: Tử kim chùy – Một tấc thảo tâm – Đồ long ký – Thiên Luân kiếp (tổng cộng 23 tập)


Phần 8: Mật khổng tước – Bao Công thật Bao Công giả – Tấm bảng trinh tiết – Sinh tử luyến (tổng cộng 25 tập)


Phần 9: Đạp tuyết tìm mai – Thanh Long châu – Địch Thanh – Hiếu tử Chương Lạc (tổng cộng 24 tập)


Phần 10: Quẻ bói Am Dương – Lời trong tranh – Bàng Phi có mang – Vương tôn ăn mày (tổng cộng 25 tập)


  “Phủ Khai Phong có Bao Thanh Thiên, thiết diện vô tư xử ngay gian, nghĩa hiệp Triển Chiêu đến trợ giúp, Vương Triều Mã Hán ở cạnh bên…”


Nhắc đến Bao Thanh Thiên là nhắc đến vị quan mặt sắt đen sì, mà lòng sáng như gương, thanh liêm chính trực, chí công vô tư, không sợ cường quyền, sẵn sàng vì dân kêu oan, ngày xử án dương gian, đêm xử án âm phủ. Những câu chuyện kể về Bao Thanh Thiên luôn là những câu chuyện kể hoài không hết, luôn làm say mê lòng người!


Bộ phim “Bao Thanh Thiên” dài 236 tập có tất cả 41 vụ án do Kim Siêu Quần thủ vai Bao Thanh Thiên được xem là bộ phim kinh điển, không bao giờ cũ ở mọi thời đại, đã không ngừng được đón tiếp nồng nhiệt ở Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan và Việt Nam cũng như các nước khác trên thế giới.


Bộ phim được chia làm 10 phần:Phần 1: gồm các vụ án: Xử án Trần Thế Mỹ – Trạng nguyên thật Trạng nguyên giả – Ly miêu hoán chúa – Hồng Hoa Ký (tổng cộng 22 tập)


Phần 2: Thiên hạ đệ nhất trang – Song sinh kiếp – Huyết vân phiên – Mỹ nhân ngư (tổng cộng 25 tập)


Phần 3: Lôi đình nộ – Ngũ thử náo Đông Kinh – Ba hồi trống (tổng cộng 21 tập)


Phần 4: Tầm thân ký – Mộng uyên ương hồ điệp – Chín bản tấu chương – Núi Bồ Tát (tổng cộng 23 tập)


Phần 5: Song Đinh ký – Thám Am Sơn – Trảm Bàng Dục – Trảm Bao Miễn – Cái chậu đen (tổng cộng 24 tập)


Phần 6: Thu Nương – Trảm Vương gia – Cổ cầm oán – Báo Ân đình – Rể thật rể giả (tộng cộng 24 tập)


Phần 7: Tử kim chùy – Một tấc thảo tâm – Đồ long ký – Thiên Luân kiếp (tổng cộng 23 tập)


Phần 8: Mật khổng tước – Bao Công thật Bao Công giả – Tấm bảng trinh tiết – Sinh tử luyến (tổng cộng 25 tập)


Phần 9: Đạp tuyết tìm mai – Thanh Long châu – Địch Thanh – Hiếu tử Chương Lạc (tổng cộng 24 tập)


Phần 10: Quẻ bói Am Dương – Lời trong tranh – Bàng Phi có mang – Vương tôn ăn mày (tổng cộng 25 tập)


 “Phủ Khai Phong có Bao Thanh Thiên, thiết diện vô tư xử ngay gian, nghĩa hiệp Triển Chiêu đến trợ giúp, Vương Triều Mã Hán ở cạnh bên…”


Nhắc đến Bao Thanh Thiên là nhắc đến vị quan mặt sắt đen sì, mà lòng sáng như gương, thanh liêm chính trực, chí công vô tư, không sợ cường quyền, sẵn sàng vì dân kêu oan, ngày xử án dương gian, đêm xử án âm phủ. Những câu chuyện kể về Bao Thanh Thiên luôn là những câu chuyện kể hoài không hết, luôn làm say mê lòng người!


Bộ phim “Bao Thanh Thiên” dài 236 tập có tất cả 41 vụ án do Kim Siêu Quần thủ vai Bao Thanh Thiên được xem là bộ phim kinh điển, không bao giờ cũ ở mọi thời đại, đã không ngừng được đón tiếp nồng nhiệt ở Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan và Việt Nam cũng như các nước khác trên thế giới.


Bộ phim được chia làm 10 phần:Phần 1: gồm các vụ án: Xử án Trần Thế Mỹ – Trạng nguyên thật Trạng nguyên giả – Ly miêu hoán chúa – Hồng Hoa Ký (tổng cộng 22 tập)


Phần 2: Thiên hạ đệ nhất trang – Song sinh kiếp – Huyết vân phiên – Mỹ nhân ngư (tổng cộng 25 tập)


Phần 3: Lôi đình nộ – Ngũ thử náo Đông Kinh – Ba hồi trống (tổng cộng 21 tập)


Phần 4: Tầm thân ký – Mộng uyên ương hồ điệp – Chín bản tấu chương – Núi Bồ Tát (tổng cộng 23 tập)


Phần 5: Song Đinh ký – Thám Am Sơn – Trảm Bàng Dục – Trảm Bao Miễn – Cái chậu đen (tổng cộng 24 tập)


Phần 6: Thu Nương – Trảm Vương gia – Cổ cầm oán – Báo Ân đình – Rể thật rể giả (tộng cộng 24 tập)


Phần 7: Tử kim chùy – Một tấc thảo tâm – Đồ long ký – Thiên Luân kiếp (tổng cộng 23 tập)


Phần 8: Mật khổng tước – Bao Công thật Bao Công giả – Tấm bảng trinh tiết – Sinh tử luyến (tổng cộng 25 tập)


Phần 9: Đạp tuyết tìm mai – Thanh Long châu – Địch Thanh – Hiếu tử Chương Lạc (tổng cộng 24 tập)


Phần 10: Quẻ bói Am Dương – Lời trong tranh – Bàng Phi có mang – Vương tôn ăn mày (tổng cộng 25 tập)


Xem toàn bộ phim tại đây: http://phim.tranganhnam.xyz/search/label/Bao%20Thanh%20Thi%C3%AAn%201993


 Phim đã chính thức công chiếu ngày hôm nay - 08/09/2017 tại các cụm rạp của CGV. Page may mắn nhận được 4 suất vé đi xem trước nên vừa về liền viết review nóng hổi cho các cậu đây. Ai còn phân vân chưa muốn đi thì hãy tham khảo xem sao nhé

😘
‼️ Cảnh báo: Người viết là fan Ran. Chỉ ghi lại những gì ấn tượng nên đôi khi mang tính cá nhân chút, mong mọi người chuẩn bị tinh thần.
💖 1. Ran - đương nhiên là phải ưu tiên ai đó trước dù nàng chả có mấy đất diễn trong movie này rồi 😉
Ran trong phim xinh lắm các bác nhé. Cứ đến cảnh có nàng là tớ xuýt xoa vì bao xinh. May quá nét vẽ không thảm họa như movie 19 không là tớ sợ sẽ tự chọc mù mắt mất. Trong movie này thì Ran không có nhiều cảnh được nhấn, gần như là làm nền. Tớ điểm qua vài chi tiết như sau:
- Xinh, nhắc lại lần nữa 💃
- Lúc Conan nghịch ngu nhảy vào tòa nhà đang cháy, sắp ngủm củ tỏi vì ngạt khói tới nơi, tự nhiên chàng nhớ tới Ran đang đứng dưới tầng 1 lo lắng, lập tức bơm doping hack mana đứng dậy và bay khỏi tòa nhà như siêu nhânnnn...Quả đấy cả rạp cười ầm ĩ vì cái sự dại gái của anh ấy, tớ cũng hạn hán lời. Tác dụng của Ran với Conan không thua rau chân vịt với thủy thủ Popeye 😂😂😂
- Phần sau đa số là các cảnh Ran đi theo ủng hộ, chăm sóc Kazuha để nàng ấy thực hiện mục tiêu "cướp lại chồng".
- Lúc phát hiện cái ví chứa ảnh Heiji và Momiji chụp chung, Ran và Conan len lén giấu đi không muốn để nhiều người biết, hành động bao cute.
- Cuối phim có cảnh Ran gọi cho Sonoko hỏi về lời đáp của Shinichi. Cái này đã từng được spoil nhiều từ trước rồi. Mọi người muốn xem thì nhớ ở lại rạp tới khi hết nhạc phim nhé, đừng thấy nhạc cuối phim vang lên liền đi về :))
💖 2. Kazuha: Cảnh báo là ai chưa yêu Kazuha thì yêu nàng liền đi, movie này cậu ấy được tập trung nhiều nên bao nhiêu mặt đáng yêu lộ hết cả. Thích mạnh miệng này, đụng phải chuyện gì liên quan tới Heiji liền hăng máu như tiết vịt này. Hăng máu xong bắt đầu xấu hổ ăn năn lo lắng chời ơi =)) Giữa trận đấu bài căng thẳng tự nhiên nhìn thấy quân bài liên quan tới Heiji thế là nàng ấy tít cả mắt vào. Còn ti tỉ biểu cảm dễ thương nữa cơ, không thể kể nổi hết ❤
💖 3. Heiji: Như mọi khi, dính tới Conan còn nhiều hơn cả dính với Kazuha. Mãi mới gặp được nàng một tí thì cãi nhau chí chóe. Đôi oan gia này còn hành xác nhau dài dài các cậu ạ.
- Lúc tòa nhà cháy, Heiji dẫn Kazuha tìm đường thoát. Tìm đường thoát không được, chàng ôm nàng dừng lại 3s, sau đó...hét to tên Conan!!! Móa tại sao lại là Conan, tại sao lại gọi Conan hả hả hả? Gian tình bùng cháy như ngọn lửa đang thiêu đốt tòa nhà, tôi bảo chị em rồi, củ đậu xào hẹ là có thật =.))
- Biết Kazuha phải thi đấu bài, thanh niên cãi nhau chí chóe với bạn ấy xong lại âm thầm gọi mẹ tới giúp đỡ. Gớm, mết người ta lắm rồi mà cứ thích mạnh mồm. Phải chân thành dịu dàng sến súa như Shinichi kìa thì mới có gái về tay. Hay cậu tính ôm cả Shin cả Kaz phỏng? Tôi gọi Ran ra tẩn chết cậu giờ 🙄
- Mà mẹ Heiji sao toàn năng dữ dội các bác ạ. Đấu kiếm cũng biết, đấu bài Karuta cũng biết, lại còn là nữ hoàng một thời, đỉnh cao của đỉnh cao. Ôi cái đám dưới đáy xã hội như chúng ta nhìn mà chỉ biết câm nín...
💖 4. Conan:
- Tiếp tục hành động ảo lòi với cái ván trượt như mọi khi. Heiji hỏi: "Cậu biết tòa nhà sẽ bị đánh bom nên mang theo ván trượt sao" Nan bình tĩnh sâu đíp đáp: "Không, quen thì mang". Lại chẳng quen, đi đâu cũng người chết bom nổ nhà cháy, không mang theo ván trượt để mà chớt à :v
- Cứ sắp chết liền nhớ tới Ran =.))
💖 5. Các nhân vật khác
- Ông Mouri xứng danh cây hài của phim. Thề là biểu cảm của ông bác già khó đỡ kinh khủng, khán giả trong rạp mấy lần cười nắc nẻ vì ông bác luôn.
- Đội thám tử nhí (không có Haibara) trong movie này rất đáng yêu nhé. Nói câu nào là cả rạp phì cười câu đó, còn toàn làm Kazuha điên tiết thêm, xong thấy nàng ấy bùng cháy là lại quay ra nịnh "chị Kazuha xinh nhất xứng với anh Hẹ nhất" =.)))
- Haibara ko xuất hiện nhiều. Vẫn là vai trò phụ tá của Conan kiêm bảo mẫu cho ba đứa con nít ranh thích làm loạn, kiểu một câu dẹp yên thiên ha dù chị ở Tokyo còn đám kia ở Osaka =.))
- Sonoko best friend forever trời ơi, đời có cô bạn đáng yêu như Sonoko là không còn gì nuối tiếc nữa ý các cậu. Ốm liệt giường nằm đắp chăn mơ về anh Makoto yêu dấu rồi mà vẫn ráng gọi điện đặt phòng giúp đỡ các bạn từ xa. Tốt bụng tốt tính không để đâu cho hết 😗
- Momiji sống trong cái nhà to lắm các bác ạ, nhìn như Tử Cấm Thành!! Hack bụp cô nương cứ xuất hiện là khiến dân tình trong phim xuýt xoa vì xinh quá đẹp quá (tiếng lòng là bụp to quá). Một mảnh chân tềnh với Heiji mà cuối phim bị chàng phũ không còn một manh giáp, đau lòng gọi ngay cho anh quản gia Iori lái xế hộp tới đưa em đi trốn =.))) Thấy cũng thương mà mắc cười quá nên là ... 😂
Lan man thêm là bối cảnh trong phim rất đẹp nhé, cả một rừng phong lá đỏ trải dài miên man. Cái giọng đọc thơ lúc thi đấu bài Karuta thì như kiểu tụng kinh ấy, cả rạp cứ nghe là nín cười như nhịn tiểu.
Tớ chỉ nhớ được đến vậy thôi, nội dung phim không quá phức tạp, rất vui vẻ và hài hước, vừa xem vừa cười, cảm thấy vì tình yêu với Conan thì không hề uổng phí tiền vé chút nào. Nghe thì tưởng phim lãng mạn cẩu huyết nhưng không hề sến súa chút nào đâu nhé. Các nhân vật đều đáng yêu, hung thủ cũng...khổ thân =)) Xét về khía cạnh trinh thám thì hơi thiếu kịch tính nhưng về khía cạnh vui vẻ thì được lắm. Mọi người buồn thiu vì không có Ran cũng cứ xem thử đi! Ran không bị dìm đâu, chỉ là ít đất diễn quá thôi mà.

 Lần thứ 22 trở lại chào đón các khán giả màn ảnh rộng, điều gì ẩn sau những con số và thành tích đầy ấn tượng mà Detective Conan: Zero the Enforcer thu được? Doanh thu hơn 8,67 tỷ Yên, liên tục chiếm giữ top đầu phòng vé tại Nhật Bản, hất cẳng người anh em Crimson Love Letter chỉ hơn mình 1 năm tuổi để trở thành movie Conan có doanh thu cao nhất, đồng thời ghi tên mình vào danh sách top 10 anime Nhật Bản ăn khách nhất mọi thời đại?

Nếu có điều kiện cả về vật chất lẫn khoảng cách địa lý thì chân thành khuyên các cậu là hãy đi ra ngoài ngay bây giờ, tới rạp chiếu phim gần nhất và mua vé, sau đó tận hưởng 111’ công chiếu để tự mình tìm kiếm câu trả lời một cách khách quan và “phê” nhất nhé 😉
Còn nếu chỉ từng ấy con số vẫn chưa đủ để khiến bạn nao lòng, thì hy vọng những gì mình sắp viết ra đây sẽ khiến các cậu “không thể chờ đợi được nữa” :">
Chú ý: Bài viết sẽ có yếu tố spoil. Dành cho những bạn không có điều kiện xem, phải ở nhà nhưng vẫn hóng muốn biết tình tiết và những bạn ham lắm rồi mà vẫn chần chừ chưa đi. Còn nếu bạn không muốn spoil thì hãy next qua bài viết này, ra ngay rạp phim gần nhất và trở lại bình luận cùng tụi mình sau khi xem phim nhé :”>
Chú ý 2: Dành riêng cho fan ShinRan và member RFC, ai quan tâm có thể next thẳng xuống cuối để tìm review về họ nhé.
---
Ít đi một chút tình cảm...
Ít đi một chút máu me, toan tính, hay những âm mưu cũ rích và những trả đũa yêu hận tình thù...
“Amuro, anh có người yêu không”
“Ồ, người yêu của anh hả?
Đó chính là ... đất nước này!”
Sẽ ra sao khi chính những người thực thi công lý không còn hướng trái tim về lá cờ mà họ theo đuổi? Dẫu cùng chung một mục đích, cùng chung một lý tưởng, một tình yêu mãnh liêt với tổ quốc, nhưng họ lại chĩa súng về phía nhau.
Âm mưu như chiếc bánh kem ngàn lớp phủ đầy sự toan tính, càng cố bóc tách càng quyện chặt vào nhau tới mức không còn thấy rõ nổi hình thù. Kogoro Mouri hay chính cả Edogawa Conan đều quá nhỏ bé để có quyền lên tiếng trong cuộc tranh đấu này. Thế nhưng, Amuro lại cố tình kéo họ nhập cuộc để biến Conan gián tiếp trở thành thứ vũ khí sắc bén nhất, gọt sạch từng tầng bẩn thỉu, trả lại cho anh ta người tình toàn vẹn và trong sạch mà anh ta dành cả đời bảo vệ.
Đây có lẽ là lần đầu tiên, Amuro Tooru – hay còn được biết đến với tên gọi hiếm hoi khác: Furuya Rei, chính thức có cơ hội thể hiện cái tôi rõ ràng nhất trước mặt mọi người. Không còn là thứ rượu được rót vào ẩn nấp trong Tổ chức Áo Đen dưới bí danh Bourbon, cũng không còn là anh chàng phục vụ đầy ga lăng, sáng sủa dưới quán cà phê Poirot, ngày ngày theo chân thám tử Mouri học việc.
Ở nơi này, anh ta là Furuya – mật vụ Cục Cảnh sát An ninh Quốc Gia, kẻ đáng sợ tới mức ép nghi phạm phải tự sát trong lời đồn đại, kẻ bước đến trong màn mưa mang theo sự hiện diện đầy thần bí, kẻ điên cuồng chiến đấu vì tổ quốc, kẻ từng ngày gieo rắc nỗi ám ảnh vào đầu đối thủ: Anh ta thậm chí có thể chết vì mảnh đất này.
Có lẽ mình sẽ không đi quá sâu vào những âm mưu cụ thể hay quá trình phá giải. Nói thật, chắc vì phim mang nhiều yếu tố luật pháp của nước bạn quá nên gần như nửa đầu phim mình chỉ biết gặm bỏng và loading từng dòng sub một cách...chậm rì rì. Hàng loạt các tội danh, trình tự chấp pháp được liệt kê một cách đầy kinh khủng tới mức mình không thể nào lý giải nổi và sợ là với đầu óc các em nhỏ chắc cũng chẳng load được. Và mình cũng không quá cố gắng để hiểu. Bởi vì đây là phim Nhật và nói về những người hành pháp của họ, với tình yêu nước mãnh liêt của người Nhật. Mình là người Việt, mình hổng hiểu và hổng có nhu cầu, cũng hổng có tư cách hiểu. Nên mình ăn bỏng cho ráng qua nửa đoạn đầu =.)) Nói vậy để chia sẻ là không phải phim chán, mà có lẽ bởi vì chúng ta không cùng một quốc tịch với những người làm ra bộ phim này thôi. Thử đặt vào vị trí của mình thì tớ sẽ rất thích nếu được xem 1 bộ phim mang tinh thần dân tộc Viêt Nam mãnh liêt như vậy, nhưng tiếc quá đây là phim Nhật mà tớ không phải người Nhật nên tớ không bắt mình hiểu làm gì =.))
Nửa sau phim có lẽ mới là thứ đáng chú ý nhất đối với những kẻ không-phải-người-Nhật như tụi mình. Với những cảnh hành động mãn nhãn, những câu thoại đầy đơn giản nhưng chất hơn nước cất, thật sự chia buồn với những ai chán đoạn đầu mà bỏ lỡ nửa cuối phim một cách đầy hoang phí.
Khi tấm màn bí ẩn được vén lên, việc chờ đợi chúng ta là chạy đua với thời gian, với tử thần, để quyết chiến bảo vệ thứ mình trân trọng nhất.
Amuro nói rằng: Người anh yêu nhất chính là đất nước này.
Conan không nói, nhưng độc giả và người xem tự hiểu: Anh yêu nhất gái =.)) Anh sống mái vì gái =.))
Hai người, hai nơi hướng tới, nhưng chung một mục đích. Vì điều trân trọng quý giá ấy, họ không tiếc cả sinh mệnh này.
Lần đầu tiên trong một series phim, có một chàng trai cho mình cảm giác mãnh liệt tới vậy. Anh ta yêu nước, một thứ tình yêu đơn thuần và thậm chí có kẻ sẽ cho là nực cười. Nhưng anh ta vẫn chiến đấu không màng chết sống vì nó. Để mô tả về nhân vật nắm giữ toàn bộ điểm sáng trong movie lần này, nói thế nào nhỉ?
Cực kỳ đẹp trai 。゚(TヮT)゚。
Đúng!
Chính là CỰC- - KỲ—ĐẸP—TRAI
Mình tin chắc không chỉ mình mà cả rạp đều phải chết lặng vì ảnh. Từ nụ cười đầy bí hiểm trong màn mưa tới cái nhếch mép đầy ngạo nghễ khi tuyên bố “người anh yêu là đất nước này”. Cho tới lúc mặt mũi vặn vẹo vì lái xe vượt tốc độ đua cùng tàu cao tốc xong làm xiếc trên đường quốc lộ khiến bé Conan suýt tè ra quần =.))
Vẫn đẹp trai 😭
Một ngàn lẻ một từ ngữ không thể miêu tả hết sự đẹp trai này. Xin hãy ra rạp mua vé để ngắm ngay đi, trai đẹp không thể uổng phí dù chỉ là trai 2D không ăn được =.))
Đi xem về vẫn chưa hết hoàn hồn. Thót tim vì cảnh hành động 1 thì chết lâm sàng vì Amuro 10. Cứ cảnh nào focus chính diện là y như rằng nét vẽ đẹp ơi là đẹp, chuốt tới từng khuôn miệng nét mày, biểu cảm đốn tim khủng khiếp. Cái lúc anh ta trả lời Conan, ôi mẹ ơi mình nhấn mạnh lần thứ bảy bảy bốn mươi chín là chị em cả rạp bốc cháy, bốc cháy hết =.))
Eo ôi người đâu mà thông minh, một mình đóng ba vai mà vai nào cũng xức sắc. Biết nấu ăn còn thích cười, nửa đầu phim thả thính Azusa làm chị gái phải hốt hoảng gào lên “đừng, anh ơi cười nữa tim em đứt phanh” Mình phịa đấy, thật ra câu thoại chuẩn của Azusa nôm na là “Anh đừng nói bừa, mọi người đang đồn em cưa anh, anh nói vậy nhỡ ai nghe được là họ chém em chết” Sợ ra đường bị fan girl cán bẹp, thương chị =.)))
Không chỉ nấu ăn ngon, thông minh, còn biết đóng phim hành động siêu ngầu. Akai biết bắn súng, Conan biết trượt ván đá banh, Heiji biết đánh xe cưa gái (à nhầm cứu gái), thì anh đây cũng biết đua xe công thức một. Anh cũng có gái chẳng qua gái anh hơi bị to, to tới nỗi chị em nghe xong hết cả hồn :’( Nhìn anh đánh cái xe tan nát lướt như làm xiếc trên phố mà bỏng ngô rớt luôn khỏi miệng 😭
Nói chung là chị em nào chưa đổ anh thì đổ ngay đi. Tình địch là cả nước Nhật chứ mấy =.))
Bên cạnh nhân vật chính là anh chàng yêu nước thì chúng ta cũng không thể quên kể tới nhân vật phụ (à nhầm nửa chính nửa phụ) – anh chàng yêu gái Edogawa Conan.
Vâng, bên cạnh một con người với lòng yêu nước nồng nàn đầy mãnh liệt là một ông tướng mười bảy tuổi trong thân hình trẻ con cấp một, yêu công lý số một, yêu bạn gái số đặc biệt. Tự nhiên đứng cạnh nhau thấy khập khiễng quá thể =.))
Dù bị ánh hào quang tổ quốc trên người Amuro che lấp gần hết phim, nhưng Conan vẫn vô cùng xuất sắc thể hiện vai trò con đẻ của tác giả, kẻ luôn luôn là viên đạn bạc hay lưỡi dao sắc bén nhất mà bất cứ ai từng tiếp xúc đều phải dè chừng. Bất chấp tuổi tác, bất chấp sự ngông cuồng, bất chấp mối quan hệ, trí tuê của cậu nhóc này luôn cho cậu ta vào một vị trí vô cùng đặc biêt.
Trong movie này, Conan chính là kẻ hỗ trợ. Một kẻ ngoài cuộc bị kéo vào cuộc tranh đấu của những kẻ hành pháp, nhưng bằng khả năng và sự suy đoán tài tình của mình, Conan vẫn bóc trần được sự thật và khiến công lý được thực thi. Phút cuối tuy rất mạnh mồm bảo Amuro “lần này anh là người hỗ trợ” nhưng cậu nhóc vẫn bị ánh sáng chói lòa của người yêu nước Amuro che lấp =.))
Ai bảo người ta yêu nước còn cậu chỉ yêu gái, yêu tới độ bị dắt mũi cả phim =.)) Nửa đầu chỉ cần kéo ông Mouri vào tù, cho vài ba câu dọa sẽ khởi tố lên viện kiểm sát làm Ran khóc ầm ĩ là cậu nhóc cong đít lên tìm cách chứng minh ông bác vô tội. Nửa cuối phim ông bác thoát rồi thì khéo làm sao cả đám dắt nhau, quan trọng nhất là dắt cả Ran lên tầng tòa tháp cao ơi là cao để hút cái cục kia nó rơi vào làm Conan phải quắn đít lên lần nữa =.))
Amuro bảo Conan: “Tình yêu vĩ đại quá nhỉ”
Thật ra tiếng lòng chị em coi phim đều cảm thấy chỉ tình yêu của anh vĩ đại thôi còn tình yêu của Conan thì...xin lỗi bạn hiền, có mà dại gái =.)) Dại gái ngàn năm không đổi =.))
Thôi dù sao vì cả Conan lẫn chuyện tình cảm của ShinRan đều không phải yếu tố cần nhấn mạnh trong movie này nên sự thể hiện của họ không quá đáng chú ý cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên mình vẫn hy vọng những gì mình chia sẻ trên kia sẽ đủ để các bạn không thể chờ đợi mà ra rạp ủng hộ em nó, dẫu các bạn có là fan ai và người đó có đất diễn, có xuất hiện hay không, thì bỏ qua tất cả, đây vẫn là một bộ anime mang đầy ý nghĩa và đủ những cảnh hành động làm mãn nhãn các bạn.
À, đừng quên bỏ qua after credit cuối phim nhé. Một ai đó đã bị cho ngủ quên quá lâu quyết định trở về mang theo lời thách đấu với các Gosho Boys khác: Anh chưa chết đâu các chú =.)) Chiếm spotlight của anh quá nhiều rồi, anh comeback nè mấy cưng =.)) Hết anh Cải rồi anh Hẹ rồi anh Bông. Anh Bông vừa cho anh Hẹ hít khói xong, không biết năm sau anh KID có đạp đổ nổi thành tích mà anh Bông tạo ra không đây, đáng mong chờ =.))
Một chút review nhẹ cuối bài dành cho fan Ran và couple Sầu Riêng, cũng như fan các nhân vật khác: Vì họ không phải yếu tố chính nên mình tránh nhắc đến ban đầu, chứ thực sự với một đứa fan Ran như mình thì soi Ran kĩ lắm. Nhiều bạn hỏi mình Ran có đất diễn không, có bạn nhé, xuất hiện đủ để thực hiện hai chức năng: khóc và làm bia ngắm cho Conan tới cứu =.))
Nửa đầu phim chưa kịp nóng mông đã bị em nó khóc tới váng cả đầu. Khóc tới mức làm đứa mê em cũng phải tái cả mặt =.)) Điên lắm đấy nhưng tự nhủ ai bảo kiếp đời em trong movie này chỉ được casting vào vai khóc + trèo tháp chờ Conan cứu =.))) Tự nhủ 1000 lần để tránh lật bàn với đạo diễn =.))
Minh oan xíu xiu cho Ran vì cảnh khóc choáng ngập trời lúc đầu phim, thật ra về sau em nó vẫn tỉnh táo để cùng mẹ tìm kiếm chứng cứ minh oan cho bố, không phải ăn hại vô dụng đâu. Chẳng qua lúc đầu đột ngột bố mình bị cảnh sát bắt đi, ngay sau đó ăn tiếp quả combo bị khởi tố lên viện kiểm sát mà phần thắng nghe đâu gần như không có, lại chẳng ai dám đứng ra biện hộ cho bố nên em choáng quá khóc váng cả nhà =.)) Nó như kiểu tâm lý ỷ lại ấy, thật ra Ran rất ỷ lại Shinichi, cái này bạn nào rảnh lục lại phân tích cũ của page sẽ hiểu, hơn cả người yêu, Shinichi còn tồn tại như một chỗ dựa tinh thần rất lớn với Ran. Nứt cái mắt ra, ba tuổi đầu vừa gặp đã vác cái chân ngắn ngủn đi dằn mặt ông thầy có ý đồ bắt cóc Ran mà =.)) Shinichi đối với Ran gần như một kiểu nuông chiều bảo hộ không lý do, đúng kiểu em cứ gây hại đi cả thế giới để anh lo, nên cứ gặp khó khăn là em khóc + gọi Shinichi trước đã =.)) Gọi không được thì...thôi em tự làm. Tự lái máy bay tự buộc dây nhảy xuống tòa tháp, tự làm hết không ngán bố con ai, ấy thế mà lần sau gặp nguy hiểm em vẫn auto “huhu Shinichi ơi cậu ở đâu”
Tôi bảo Shinichi sao cậu nuôi em tôi thành đứa ăn hại như này 。゚(TヮT)゚。
Mà sợ lắm ăn hại cả đôi luôn nhé. Một em gọi không được bạn trai, cáu quá đi tìm mẹ xong tự lo, không thèm nhờ nữa. Em còn lại thấy thế hốt hoảng chạy tới nhà tiến sĩ để tìm chứng cứ, rồi không tìm ra cáu ầm lên mới sợ chứ. Mất hết cả hình tượng cun ngầu =.)) Lo cho ông Mori chắc chỉ được 1 phần, lo bạn gái hổng tin mình nữa đảm bảo chiếm hết 9 phần còn lại. Vừa bị bạn gái dỗi ba câu đã quắn hết cả lên. Trai thông minh gái giỏi võ mà sao quấn lấy nhau mấy em lại rối rắm thế này, làm sao ăn lại anh Bông với ánh sáng tình yêu tổ quốc chói lòa như nam thần quốc dân thế hệ mới chứ =.)) OUT, OUT gấp =.))
Đội thám tử nhí thì khá dễ thương, đóng vai trò siêu quan trọng trong pha hành động cuối mà không ai biết gì. Haibara chắc được cast cố định vai trợ lý Conan rồi quá =.)) Để ý em này hay có lời thoại kiểu “Kudo, cậu có làm được không?” Như kiểu mỏi mắt mong chờ xem mỗi lần Conan lại đột phá giới hạn của bản thân và làm được những điều không tưởng nổi ấy.
Amuro cũng nói rằng Conan là một trong những kẻ đáng sợ.
Mỗi tôi cảm thấy em nó là một đứa dại gái. Chân thành xin lỗi các bác vì đã bóc ra sự thật phũ phàng này =.)) Movie tới nghe đồn một trong những tình địch từng đôi ba lần đóng giả Shinichi đi tròng ghẹo em Ran tái xuất, mong rằng lịch sử sẽ không tái diễn để tôi phải lặp lại cái nhận xét này lần nữa =.))
Thôi 5 trang word rồi chào các bác, tôi đóng review, à nhân tiện quảng cáo là Detective Conan Movie 22: Zero the Enforcer vẫn đang được chiếu ở các cụm rạp CGV trên toàn quốc, ra ngay rạp gần nhất check-in để kiểm chứng review của tôi nhé ❤ Yêu các bác nhiều ❤

 Nhìn chung, đây là Movie hấp dẫn và rất đáng ra rạp xem. Cách đặt tình huống cho toàn bộ câu chuyện mới lạ và liên quan mật thiết đến tổ chức áo đen (Black Organization - B.O) nên có rất nhiều màn đấu trí hồi hộp đau tim.

Curacao (tên loại rượu từ Hà Lan) - người có đôi mắt "odd-eyes" với ánh nhìn đặc biệt + thân thủ tuyệt vời xuất hiện mở màn phim là một thành viên tổ chức áo đen. Một trí tuệ siêu phàm ẩn sau một thân hình mảnh mai của phụ nữ, nhanh nhẹn và quyết đoán hơn Vermouth, táo bạo hơn hẳn Gin, thân thủ không thua kém gì Bourbon và Akai, và là cục cưng của RUM (nhân vật số 02 tại B.O)...

Với khả năng đặc biệt, Curacao xâm nhập thành công vào hệ thống thông tin mật của Cục Cảnh Sát Nhật Bản, cô phát hiện ra danh sách NOC (non-official cover) đang trà trộn vào tổ chức của mình. Việc tiếp theo là thông báo cho RUM biết danh sách đó trong hoàn cảnh bản thân đang tìm cách tẩu thoát khỏi sự truy đuổi của những cảnh sát tinh nhuệ, Bourbon và Akai. Cô thoát được trong màn chạy xe thót tim nhưng cũng vì đó mà bản thân lâm vào hoàn cảnh mất trí nhớ tạm thời. Câu chuyện đã bắt đầu như thế.

Quá khứ bí ẩn của nhân vật Curacao cũng được hé lộ gần cuối phim nhé. Nó cho biết vì sao Curacao lại được chọn gia nhập tổ chức, cách thức tổ chức can thiệp vào bộ não của cô như thế nào, vì sao RUM yêu thích sử dụng cô đến thế? Cũng thông qua đó, fan của Conan cũng biết được B.O đầu tư cực nhiều cho việc nghiên cứu (không chỉ riêng thuốc ATPX, phần mềm...). (đoạn này làm mình liên tưởng tới máy Cerebro của professor X)

Cái hay của phim này là Curacao cuối cùng cũng chết (mặc dù người đang viết không muốn điều đó), nhưng ấn tượng để lại cho khán giả về nhân vật này rất lớn. Cách thức mà Curacao chết cũng thực sự cảm động và chạm đến tim những ai yêu thích loạt truyện tranh này lắm. Thành công về mặt xây dựng character "Curacao" là không thể không thừa nhận. Tự bản thân Curacao đem đến vấn đề cho movie và chính bản thân cô tự kết thúc vấn đề.

Đi xem đi nha. Phim rất xứng đáng.
----
À, thông qua Movie 20 này, mình tin team Conan sẽ chiến thắng được tổ chức áo đen kia lắm. Trước giờ vẫn tin là team Conan vẫn sẽ thắng đấy thôi. Tuy nhiên niềm tin này đã lớn lên rất nhiều sau khi coi tập này. Vì sao ư? Vì mình tin chiến thắng thực sự phải đến từ bên trong kẻ thù, tức bên trong tổ chức áo đen. Từ chuyện Vermouth biết thân phận thực sự của Conan là Shinichi vẫn che dấu một cách khó hiểu cho Conan (một mình Vermouth đóng vai đa nhân cách thực sự khó hiểu). Tiếp đến là Irish trước lúc chết dặn dò Conan "không được bỏ cuộc" (Movie 13), dùng bản thân che đạn cho Conan từ trực thăng của Gin. Lần này, Curacao với lương tâm thức tỉnh đã có sự lựa chọn "màu sắc" cho riêng mình (đoạn này movie chưa làm rõ được nhưng cũng không đến nỗi quá tệ). Những cái chết như chứng minh rằng "cái thiện" vẫn tồn tại dai dẳng bên trong "cái ác" vậy. Đó là một góc nhìn rất nhân văn của loạt truyện.

Kịch bản của Movie 20 nằm trong chữ "khá ổn". Thực sự thì kịch bản của Conan movie từ 16 đến nay đều không bằng những phần trước, cách thắt mở câu chuyện có rất nhiều vấn đề cần bàn. Trong movie 20 này thì chưa bao giờ Cục Cảnh sát, cảnh sát Tokyo và FBI lại vô dụng đến vậy. Rất nhiều chi tiết thừa thải và thiếu sự logic. Curacao với kĩ năng và thân thủ siêu phàm đến thế mà không nhảy ra khỏi xe trước lúc nó bị nghiền nát thì hơi bị vô lý, Bourbon và Akai đánh nhau khá là trẻ con, Gin phần này nói hơi bị nhiều và hành động không quyết đoán theo nguyên tắc "tối mật" của tổ chức....

Nhắc đến sự lủng củng của kịch bản phim những movie gần đây, mình nghĩ là do sự thay đổi của team sản xuất movie. Từ những Movie đầu đều là do Kenji Kodama làm đạo diễn rất tốt, rồi đến Yamamoto Taichiro đỡ hơn, và gần đây là Shizuno Koubun không chặt chẽ bằng 02 đạo diễn trước đó (ngoại trừ Movie 15 khá ổn khi Koubun hợp tác đạo diễn cùng Taichiro)... Bản thân những movie 1, 2, 3 vẫn là những tượng đài trong lòng mình.

Nếu là bản thân mình thì mình sẽ tri ân cái chết của Curacao đặc biệt hơn.
Cái cảm giác ngồi chờ đợi nghe soundtrack cuối phim và chờ đợi đoạn after credit cùng 02 fan cuối cùng trong rạp cho đến khi hết chữ thật là thõa mãn. Rất dễ dàng nhận ra 02 bạn kia là fan cuồng giống mình đến mức nào. 🙂
  “Phủ Khai Phong có Bao Thanh Thiên, thiết diện vô tư xử ngay gian, nghĩa hiệp Triển Chiêu đến trợ giúp, Vương Triều Mã Hán ở cạnh bên…”


Nhắc đến Bao Thanh Thiên là nhắc đến vị quan mặt sắt đen sì, mà lòng sáng như gương, thanh liêm chính trực, chí công vô tư, không sợ cường quyền, sẵn sàng vì dân kêu oan, ngày xử án dương gian, đêm xử án âm phủ. Những câu chuyện kể về Bao Thanh Thiên luôn là những câu chuyện kể hoài không hết, luôn làm say mê lòng người!


Bộ phim “Bao Thanh Thiên” dài 236 tập có tất cả 41 vụ án do Kim Siêu Quần thủ vai Bao Thanh Thiên được xem là bộ phim kinh điển, không bao giờ cũ ở mọi thời đại, đã không ngừng được đón tiếp nồng nhiệt ở Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan và Việt Nam cũng như các nước khác trên thế giới.


Bộ phim được chia làm 10 phần:Phần 1: gồm các vụ án: Xử án Trần Thế Mỹ – Trạng nguyên thật Trạng nguyên giả – Ly miêu hoán chúa – Hồng Hoa Ký (tổng cộng 22 tập)


Phần 2: Thiên hạ đệ nhất trang – Song sinh kiếp – Huyết vân phiên – Mỹ nhân ngư (tổng cộng 25 tập)


Phần 3: Lôi đình nộ – Ngũ thử náo Đông Kinh – Ba hồi trống (tổng cộng 21 tập)


Phần 4: Tầm thân ký – Mộng uyên ương hồ điệp – Chín bản tấu chương – Núi Bồ Tát (tổng cộng 23 tập)


Phần 5: Song Đinh ký – Thám Am Sơn – Trảm Bàng Dục – Trảm Bao Miễn – Cái chậu đen (tổng cộng 24 tập)


Phần 6: Thu Nương – Trảm Vương gia – Cổ cầm oán – Báo Ân đình – Rể thật rể giả (tộng cộng 24 tập)


Phần 7: Tử kim chùy – Một tấc thảo tâm – Đồ long ký – Thiên Luân kiếp (tổng cộng 23 tập)


Phần 8: Mật khổng tước – Bao Công thật Bao Công giả – Tấm bảng trinh tiết – Sinh tử luyến (tổng cộng 25 tập)


Phần 9: Đạp tuyết tìm mai – Thanh Long châu – Địch Thanh – Hiếu tử Chương Lạc (tổng cộng 24 tập)


Phần 10: Quẻ bói Am Dương – Lời trong tranh – Bàng Phi có mang – Vương tôn ăn mày (tổng cộng 25 tập)


Xem toàn bộ phim tại đây: http://phim.tranganhnam.xyz/search/label/Bao%20Thanh%20Thi%C3%AAn%201993


   “Phủ Khai Phong có Bao Thanh Thiên, thiết diện vô tư xử ngay gian, nghĩa hiệp Triển Chiêu đến trợ giúp, Vương Triều Mã Hán ở cạnh bên…”


Nhắc đến Bao Thanh Thiên là nhắc đến vị quan mặt sắt đen sì, mà lòng sáng như gương, thanh liêm chính trực, chí công vô tư, không sợ cường quyền, sẵn sàng vì dân kêu oan, ngày xử án dương gian, đêm xử án âm phủ. Những câu chuyện kể về Bao Thanh Thiên luôn là những câu chuyện kể hoài không hết, luôn làm say mê lòng người!


Bộ phim “Bao Thanh Thiên” dài 236 tập có tất cả 41 vụ án do Kim Siêu Quần thủ vai Bao Thanh Thiên được xem là bộ phim kinh điển, không bao giờ cũ ở mọi thời đại, đã không ngừng được đón tiếp nồng nhiệt ở Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan và Việt Nam cũng như các nước khác trên thế giới.


Bộ phim được chia làm 10 phần:Phần 1: gồm các vụ án: Xử án Trần Thế Mỹ – Trạng nguyên thật Trạng nguyên giả – Ly miêu hoán chúa – Hồng Hoa Ký (tổng cộng 22 tập)


Phần 2: Thiên hạ đệ nhất trang – Song sinh kiếp – Huyết vân phiên – Mỹ nhân ngư (tổng cộng 25 tập)


Phần 3: Lôi đình nộ – Ngũ thử náo Đông Kinh – Ba hồi trống (tổng cộng 21 tập)


Phần 4: Tầm thân ký – Mộng uyên ương hồ điệp – Chín bản tấu chương – Núi Bồ Tát (tổng cộng 23 tập)


Phần 5: Song Đinh ký – Thám Am Sơn – Trảm Bàng Dục – Trảm Bao Miễn – Cái chậu đen (tổng cộng 24 tập)


Phần 6: Thu Nương – Trảm Vương gia – Cổ cầm oán – Báo Ân đình – Rể thật rể giả (tộng cộng 24 tập)


Phần 7: Tử kim chùy – Một tấc thảo tâm – Đồ long ký – Thiên Luân kiếp (tổng cộng 23 tập)


Phần 8: Mật khổng tước – Bao Công thật Bao Công giả – Tấm bảng trinh tiết – Sinh tử luyến (tổng cộng 25 tập)


Phần 9: Đạp tuyết tìm mai – Thanh Long châu – Địch Thanh – Hiếu tử Chương Lạc (tổng cộng 24 tập)


Phần 10: Quẻ bói Am Dương – Lời trong tranh – Bàng Phi có mang – Vương tôn ăn mày (tổng cộng 25 tập)


Xem toàn bộ phim tại đây: http://phim.tranganhnam.xyz/search/label/Bao%20Thanh%20Thi%C3%AAn%201993

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.